Có 1 kết quả:

chéng céng

1/1

chéng céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) layered
(2) stratified