Có 1 kết quả:

chéng xīn

1/1

chéng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intentional
(2) deliberate
(3) on purpose

Một số bài thơ có sử dụng