Có 1 kết quả:

chéng xìng

1/1

chéng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become second nature
(2) by nature

Một số bài thơ có sử dụng