Có 1 kết quả:

chéng pī

1/1

chéng pī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in batches
(2) in bulk