Có 1 kết quả:

chéng xiào

1/1

chéng xiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) effect
(2) result

Một số bài thơ có sử dụng