Có 1 kết quả:

chéng shū

1/1

chéng shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) publication
(2) a book's first appearance

Một số bài thơ có sử dụng