Có 1 kết quả:

chéng yàng

1/1

chéng yàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seemly
(2) presentable