Có 1 kết quả:

chéng hé

1/1

chéng hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nucleation