Có 1 kết quả:

chéng yàng zi

1/1

chéng yàng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seemly
(2) presentable