Có 1 kết quả:

chéng yàng zi ㄔㄥˊ ㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) seemly
(2) presentable