Có 1 kết quả:

Chéng wǔ

1/1

Chéng wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chengwu county in Heze 菏澤|菏泽[He2 ze2], Shandong

Một số bài thơ có sử dụng