Có 1 kết quả:

chéng huó

1/1

chéng huó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to survive

Một số bài thơ có sử dụng