Có 1 kết quả:

Chéng Yú

1/1

Chéng Yú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chengdu 成都 and Chongqing 重慶|重庆