Có 1 kết quả:

chéng zāi

1/1

chéng zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disastrous
(2) to turn into a disaster

Một số bài thơ có sử dụng