Có 1 kết quả:

chéng zāi

1/1

chéng zāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disastrous
(2) to turn into a disaster