Có 1 kết quả:

chéng shú fēn liè

1/1

chéng shú fēn liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

meiosis (in sexual reproduction)