Có 1 kết quả:

Chéng tián Jī chǎng ㄔㄥˊ ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Narita Airport (Tokyo)