Có 1 kết quả:

chéng bǎi shàng qiān

1/1

chéng bǎi shàng qiān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hundreds
(2) a large number
(3) lit. by the hundreds and thousands