Có 1 kết quả:

chéng zhēn

1/1

chéng zhēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to come true

Một số bài thơ có sử dụng