Có 1 kết quả:

chéng zhú zài xiōng

1/1

chéng zhú zài xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 胸有成竹[xiong1 you3 cheng2 zhu2]