Có 1 kết quả:

chéng zǔ

1/1

chéng zǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make up (out of components)