Có 1 kết quả:

Chéng xiàn

1/1

Chéng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cheng county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu