Có 1 kết quả:

chéng jì dān

1/1

chéng jì dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

school report or transcript