Có 1 kết quả:

chéng jì zhuó rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to achieve astounding results (idiom)