Có 1 kết quả:

chéng yào

1/1

chéng yào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) patent medicine
(2) medicine already made up