Có 1 kết quả:

chéng chóng

1/1

chéng chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imago (adult, sexually mature insect, the final stage of its development)