Có 1 kết quả:

chéng yǒng

1/1

chéng yǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pupate
(2) to become a chrysalis