Có 1 kết quả:

chéng yī

1/1

chéng yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ready-made clothes

Một số bài thơ có sử dụng