Có 1 kết quả:

chéng jiàn

1/1

chéng jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) preconceived idea
(2) bias
(3) prejudice