Có 1 kết quả:

chéng guī ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) established rules
(2) the beaten track