Có 1 kết quả:

chéng qīn

1/1

chéng qīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get married

Một số bài thơ có sử dụng