Có 1 kết quả:

chéng huà

1/1

chéng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to make sense