Có 1 kết quả:

chéng yǔ diǎn gù

1/1

Từ điển Trung-Anh

historical or literary anecdote that gives rise to a saying