Có 1 kết quả:

chéng shuō

1/1

chéng shuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

accepted theory or formulation

Một số bài thơ có sử dụng