Có 1 kết quả:

chéng yǔ jiē lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

game where the last word of one idiom 成語|成语[cheng2 yu3] is the first of the next