Có 1 kết quả:

chéng shuō

1/1

chéng shuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

accepted theory or formulation