Có 1 kết quả:

chéng dào

1/1

chéng dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reach illumination (Buddhism)