Có 1 kết quả:

Chéng dū shì

1/1

Chéng dū shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chengdu subprovincial city and capital of Sichuan province 四川 in southwest China