Có 1 kết quả:

chéng zhǎng lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

growth rate