Có 1 kết quả:

Chéng Lóng

1/1

Chéng Lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star