Có 1 kết quả:

jiè shē chóng jiǎn ㄐㄧㄝˋ ㄕㄜ ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to refrain from high standard of living (idiom)