Có 1 kết quả:

jiè duàn

1/1

jiè duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

withdrawal (from drugs)