Có 1 kết quả:

jiè duàn ㄐㄧㄝˋ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

withdrawal (from drugs)