Có 1 kết quả:

zhàn tuán

1/1

zhàn tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fighting group
(2) by extension, a fight
(3) a fray