Có 1 kết quả:

zhàn dòu jī

1/1

zhàn dòu jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fighter (aircraft)