Có 1 kết quả:

zhàn chē

1/1

zhàn chē

giản thể

Từ điển phổ thông

chiến xa, xe chiến đấu

Từ điển Trung-Anh

(1) war chariot
(2) tank