Có 1 kết quả:

zhàn mǎ

1/1

zhàn mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

warhorse