Có 1 kết quả:

qī yǒu

1/1

qī yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

relatives and friends