Có 1 kết quả:

Qī Jì guāng

1/1

Qī Jì guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qi Jiguang (1528-1588), military leader