Có 1 kết quả:

lù lì tóng xīn

1/1

lù lì tóng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

concerted efforts in a common cause (idiom); united and working together