Có 1 kết quả:

dài ào xīn ㄉㄞˋ ㄚㄛˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dioxin, carcinogenic heterocyclic hydrocarbon (esp. Taiwan usage)