Có 1 kết quả:

dài yuè pī xīng

1/1

dài yuè pī xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 披星戴月[pi1 xing1 dai4 yue4]